- Obrady Jury
- Powitanie + Koreańska kuchnia
- Płock
- Muzeum Secesji
- Spotkanie z Prezydentem
- Spotkanie z Beatą Pawlikowską
- Konferencja
- Spotkanie z Markiem Kamińskim
- Gala
- Uczta
...i kilka więcej

- Jury debate
- Welcome + Korean Cuisine
- Płock
- Museum of Secession
- Meeting with President of Płock
- Meeting with Beata Pawlikowska
- Conference
- Meeting with Marek Kamiński
- Gala
- The Feast
...and some more